Τεχνικός έλεγχος οχημάτων

Οι τεχνικοί έλεγχοι δεν πιστοποιούν μόνο την καλή κατάσταση του οχήματός μας αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ύπαρξη θεμιτού ανταγωνισμού στον κλάδο των μεταφορών.

Υπάρχουν 2 τύποι ελέγχου: επιτόπιοι έλεγχοι στο δρόμο και περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι για τους οποίους οι κάτοχοι πρέπει να προσέλθουν με το όχημά τους σε ειδικά κέντρα.

Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι 

Η νομοθεσία της ΕΕ διασφαλίζει ότι όλα τα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους υπόκεινται σε τακτικό τεχνικό έλεγχο. Παρέχει δε τη βάση για τον έλεγχο των οχημάτων σε όλη την ΕΕ, ώστε αυτά να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές ασφάλειας όπως και την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας τους.

Έλεγχοι στο δρόμο 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, μπορούν να διενεργούνται σε όλα τα κράτη μέλη αιφνιδιαστικοί έλεγχοι επαγγελματικών οχημάτων στο δρόμο, ανεξάρτητα από το αν το όχημα είναι ταξινομημένο στην ΕΕ. Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν τα φρένα, τις εκπομπές καυσαερίων και τη γενικότερη κατάσταση του οχήματος. Επίσης, μπορεί να ζητηθεί από τους οδηγούς να παρουσιάσουν το πιστοποιητικό του υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου που πέρασε πρόσφατα το όχημά τους.

Δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο 

Κύριος στόχος της πρότασης είναι να αυξηθεί η οδική ασφάλεια. Πάνω από 1.200 ζωές θα μπορούσαν να σωθούν χάρη στα σχεδιαζόμενα νέα μέτρα. Η δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο καλύπτει τους περιοδικούς ελέγχους, τους τεχνικούς ελέγχους και την ταξινόμηση των οχημάτων.

Σχέδια της ΕΕ για τη βελτίωση των τεχνικών ελέγχων

Η μελέτη AUTOFORE διερευνά τρόπους επέκτασης της σημερινής νομοθεσίας της ΕΕ για τους τεχνικούς ελέγχους ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις στις τεχνολογίες του αυτοκινήτου, της διάγνωσης και της επικοινωνίας.
Το πρόγραμμα IDELSY ανέπτυξε διαδικασίες δοκιμής των νέων πολύπλοκων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας που διαθέτουν τα νέα οχήματα κατά τον τεχνικό τους έλεγχο.