Τεκμήρια διαβίωσης στα ΙΧ : Τι ισχύει

Ας δούμε πως μπορούμε να υπολογίσουμε τα τεκμήρια διαβίωσης για αυτοκίνητα ΙΧ.

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ορίζεται ως :

– Για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ.εκ. σε 4.000 ευρώ.

Για αυτοκίνητα άνω των 1.200 κ.εκ. προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κ.εκ. μέχρι και τα 2.000 κ.ε.

– Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κ. εκ. και μέχρι 3.000 κ.ε.

– Για αυτοκίνητα άνω από 3.000 κ.εκ. προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κ.εκ.

Τα παραπάνω ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ κατά 30% για χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη και κατά 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290κ.εκ.) τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (Μέχρι 50 κ.εκ. προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.εκ. προς την αμέσως επόμενη).

 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Κ. ΕΚ.) ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 5 ΕΤΗ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 10 ΕΤΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΕΤΗ
1.000 4.000€ 2.800€ 2.000€
1.200 4.000€ 2.800€ 2.000€
1.400 5.200€ 3.640€ 2.600€
1.500 5.800€ 4.060€ 2.900€
1.600 6.400€ 4.480€ 3.200€
1.700 7.000€ 4.900€ 3.500€
1.800 7.600€ 5.320€ 3.800€
1.900 8.200€ 5.740€ 4.100€
2.000 8.800€ 6.160€ 4.400€
2.500 13.300€ 9.310€ 6.650€
3.000 17.800€ 12.460€ 8.900€
3.500 23.800€ 16.660€ 11.900€