Συμβεβλημένοι γιατροί

Στα αρχεία που ακολουθούν περιλαμβάνονται οι καταστάσεις των συμβεβλημένων ιατρών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής (Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών), για ιατρικές εξετάσεις υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ανά Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ). Πατώντας στον ανάλογο σύνδεσμο κατεβάζετε το αντίστοιχο αρχείο με τους συμβεβλημένους γιατρούς