Στήριγμα κεφαλής = Προστασία αυχενικής σπονδυλικής στήλης

Βασικό: το στήριγμα κεφαλής στα καθίσματα των αυτοκινήτων, δεν είναι για ανάπαυση αλλά για προστασία της αυχενικής σπονδυλικής στήλης

Το στήριγμα κεφαλής των καθισμάτων του αυτοκινήτου αποτελεί βασικό στοιχείο προστασίας της αυχενικής σπονδυλικής στήλης και όχι στοιχείο ανάπαυσης. Προστασία κυρίως από πρόσκρουση επερχομένου οχήματος πάνω στο δικό μας.

Οι πιθανές συνέπειες τραυματισμού της αυχενικής σπονδυλικής στήλης είναι:

 επιμένουσα ζάλη

√  ίλιγγοι

√  πόνοι

√  βλάβες συνδέσμων σπονδύλων

√  νευρολογικές βλάβες ακόμα και κατάγματα.

 

Μεγάλη σημασία έχει όχι μόνο η καλή κατασκευή αλλά και η σωστή ρύθμιση. Πρέπει το άνω άκρο του στηρίγματος να είναι στο ίδιο ύψος με το άνω όριο της κεφαλής και σε απόσταση 2-3cm (σε κανονική οδηγική στάση) και η κλίση του καθίσματος από τον κάθετο άξονα όχι μεγαλύτερη  των 25ο.