Σιωπηρή παράταση 6 μηνών για την αντικατάσταση των αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων από την Τροχαία

Σιωπηρή παράταση έξι μηνών στην προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιών διπλωμάτων μοτοποδηλάτων, η οποία λήγει στις 18 Ιανουαρίου, δόθηκε απόι το υπουργείο Μεταφορών.
Με σχετικό έγγραφό του προς την Τροχαία, το υπουργείο Μεταφορών συστήνει για τους προσεχείς μήνες οι αστυνομικοί να προβαίνουν μόνο σε συστάσεις προς τους οδηγούς, χωρίς να βεβαιώνουν τα αντίστοιχα πρόστιμα.

Η «λύση» αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς από τις κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών διαπιστώθηκε ότι μέχρι σήμερα έχουν αντικατασταθεί μόνο 70.000 διπλώματα, από τα συνολικά περίπου 700.000 διπλώματα που πρέπει να αντικατασταθούν με καινούργια.

Οι κάτοχοι των διπλωμάτων μοτοποδηλάτων που είχαν εκδοθεί από τις υπηρεσίες της Τροχαίας, δεν προέβησαν εγκαίρως στην αντικατάστασή τους στις κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας, παρά τη διετή παράταση που είχε δοθεί για το σκοπό αυτό.

Σημειώνεται, ότι η προθεσμία για την αντικατάσταση των διπλωμάτων εξακολουθεί να είναι η 18ηΙανουαρίου. Όμως, η Τροχαία θα δέχεται και το πρόχειρο σημείωμα που θα κατέχει ο οδηγός, ο οποίος έχει ήδη υποβάλει τα δικαιολογητικά για αλλαγή της άδειας. Στην περίπτωση που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τη διαδικασία αντικατάστασης, ο οδηγός θα δέχεται συστάσεις να το κάνει άμεσα.

Οι κάτοχοι διπλωμάτων οδήγησης της Τροχαίας για δίκυκλα κάτω των 50 κυβικών, βάσει κοινοτικής οδηγίας πρέπει να αντικαταστήσουν υποχρεωτικά τις άδειες αυτές με καινούργιες του υπουργείου Μεταφορών έως τις 18 Ιανουαρίου.
Η αντικατάσταση γίνεται είτε στις υπηρεσίες Μεταφορών του τόπου κατοικίας τους είτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, με την πληρωμή ενός παραβόλου των 30 ευρώ.

Δεν απαιτείται να αντικατασταθούν οι άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτων (ΑΜ) εφόσον οι οδηγοί κατέχουν άδειες οδήγησης των κατηγοριών Α1 ή Α2 ή Α.