Προσωμοιωτής Εκπαίδευσης

προσομοιωτής οδήγησης

Η συνδυασμένη εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες και σε προσομοιωτή χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στην αεροπορία. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, πως ο κυριότερος παράγοντας ατυχημάτων είναι η λανθασμένη αντίδραση του χειριστή σε επικίνδυνες καταστάσεις, λόγω έλλειψης προηγούμενης επαφής με αυτές, με άλλα λόγια εμπειρίας.

Με τον προσομοιωτή εκπαίδευσης (ή «εξομοιωτή οδήγησης» όπως ονομάζονταν παλαιότερα οι απλοποιημένες μορφές προσομοίωσης) ο οδηγός αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις, συνεπώς στο μέλλον αφενός θα γνωρίζει πώς να μην έρθει αντιμέτωπος με αυτές ή αν, μη γένοιτο βρεθεί, θα γνωρίζει πώς να αντιδράσει! Στατιστικά όλοι μας θα συναντήσουμε πραγματικούς κινδύνους ως οδηγοί. Όσο όμως νωρίτερα μας συμβεί αυτό, τόσο οι πιθανότητες για ατύχημα θα είναι μειωμένες.

Testonline

Ασφαλιση αυτοκινητου

Η τοποθεσια μας