Πράσινος σηματοδότης

Ακόμα και όταν ανάβει το πράσινο φανάρι, οφείλουμενα ελέγχουμε πως δεν έχει μείνει στο δρόμο κάποιο όχημα από προηγούμενη σηματοδότηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις ατυχήματος, οι ασφαλιστικές εταιρείες καταλήγουν σε συνυπαιτιότητα.

Το ότι ξεκινήσατε με πράσινο φανάρι και τρακάρατε με κάποιο άλλο όχημα, δεν συνεπάγεται αυτομάτως πως έχετε το δίκαιο με το μέρος σας. Ο Κ.Ο.Κ. (άρθρο 6, παρ. 1α) προβλέπει τα εξής στην περίπτωση που έχει ανάψει πράσινο σταθερό φως κυκλικής μορφής: «ο οδηγός υποχρεούται –και αν ακόμα ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει πράσινο φως- κινούμενος κατευθείαν μπροστά, να παραχωρεί προτεραιότητα σε άλλο όχημα ή πεζό που κινείται ακόμα από προηγούμενη σηματοδότηση, στρίβοντας δε, να παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς, οι οποίοι κινούνται στην οδό στην οποία πρόκειται να εισέλθει».

Όλα τα παραπάνω, βέβαια, ισχύουν με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται από τροχονόμο ή εάν άλλο σήμα ή πινακίδα απαγορεύει την κατευθείαν κίνηση ή στροφή.