Ποτό και οδήγηση: Οι αριθμοί που θα πρέπει να θυμόμαστε

0.5  : γραμ/λίτρο αίματος ή 0.25 χιλιοστά του γραμ./λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Επιτρεπόμενο ανώτατο όριο αλκοολαιμίας των οδηγών.

Έως 9  : βαθμοί ποινής με τους οποίους επιβαρύνεται η άδεια οδήγησης ενός οδηγού όταν διαπιστώνεται επίπεδο αλκοολαιμίας πάνω από 0.5 gr/lt

Έως 5 : 3 μήνες έως 5 χρόνια αφαίρεση άδειας οδήγησης προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για όποιον μετρηθεί σε επίπεδα αλκοολαιμίας άνω του 0.8 γρ./λίτρο αίματος ή 0.40 χλ γραμ./λίτρο εκπνεόμενου αέρα

200-2000 Ευρώ : Πρόστιμο που προβλέπεται για όποιον οδηγεί σε κατάσταση μέθης

Έως 6 : Μήνες φυλάκισης για όποιον μετρηθεί σε επίπεδα αλκοολαιμίας άνω των 1.10 γραμ./λίτρο αίματος