Πιο εντατικοί έλεγχοι

Σχετικά με τα Μεικτά Κλιμάκια Ελέγχου.

αναφέρει πως η ενεργοποίηση των Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου των Περιφερειών αποτελεί προτεραιότητα του υπουργείου και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία συνολικής αναθεώρησης και ενίσχυσης του συστήματος οδικών ελέγχων της νομοθεσίας μεταφορών. Επιχειρείται η δημιουργία ενός ομοιογενούς, αποτελεσματικού και ενοποιημένου συστήματος οδικών ελέγχων για όλους τους τομείς της νομοθεσίας οδικών μεταφορών, με έμφαση στα εξής σημεία:

-Οργάνωση του συστήματος ελέγχου (όργανα ελέγχου, σύνθεση, γραμμές επικοινωνίας, ιεραρχική σχέση, συντονισμός).

-Απαιτήσεις πληροφοριακού συστήματος για τα δεδομένα των οδικών ελέγχων

-Επιτόπου είσπραξη των προστίμων

-Εκπαίδευση των οργάνων ελέγχου

-Εξοπλισμός των οργάνων ελέγχου

Σχετικά με τις άδειες ΕΔΥΜ

Όπως είναι γνωστό, ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών ΕΔΥΜ έχει μειωθεί στο παρελθόν από 149 σε 90 άδειες. Ωστόσο, περαιτέρω προσπάθεια μείωσης τους, θα έπληττε τόσο το κύρος του ίδιου του Οργανισμού αλλά και του ίδιου του κράτους – μέλους.

Επισημαίνεται πως η συμμετοχή της χώρας μας στο σύστημα αδειών ΕΔΥΜ και εν γένει στο Παγκόσμιο Φόρουμ Μεταφορών (International Transport Forum – πρώην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών), συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη συνεργασίας και αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών – μελών προς εξυπηρέτηση των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών και ενισχύει τη δυναμική παρουσία σε ένα μόνιμο νομικό μηχανισμό διαπραγματευτικού φόρουμ και σε μια παγκόσμια πολιτική σκηνή στον τομέα των μεταφορών.

Με δεδομένη την αύξηση του ελληνικού μεταφορικού έργου προς μη κοινοτικές χώρες όπως οι Ρωσία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν κ.ο.κ. καθίσταται απαραίτητη η χρήση των αδειών ΕΔΥΜ, δεδομένου ότι εξασφαλίζεται η ταχύτητα παράδοσης των νωπών γεωργικών προϊόντων και η άμεση διεκπεραίωση των τελωνειακών ελέγχων.

Ο κ. Σγουρίδης αναφέρει παράλληλα πως η χώρα μας, κατά τη συνάντηση της Ομάδας Οδικών Μεταφορών (Road Transport Group) του International Transport Forum στο Παρίσι (16-17/4/2015), πέτυχε την παράταση της δυνατότητας κυκλοφορίας των ελληνικών φορτηγών ΔΧ περιβαλλοντικής τεχνολογίας Euro3, με άδεια ΕΔΥΜ για τα έτη 2016 και 2017.

Παράλληλα υπενθυμίζει πως η Ελλάδα μαζί με τις Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία και Ρωσία, θέτει σε ορισμένο αριθμό αδειών ΕΔΥΜ, περιορισμό (κόκκινη σφραγίδα), αναφορικά με την είσοδο διεθνών αυτοκινητιστών στη χώρα μας, μειώνοντας έτσι την είσοδο μεγάλου αριθμού φορτηγών στην χώρα μας, ενισχύοντας έτσι το μεταφορικό έργο των ελλήνων αυτοκινητιστών.

Σχετικά με τις τριγωνικές άδειες

Αναφορικά με το αίτημα των εκπροσώπων του κλάδου για την κατάργηση των τριγωνικών αδειών, ο κ. Σγουρίδης επισημαίνει πως, μια τέτοια ενέργεια είναι συνυφασμένη με την αναθεώρηση των διμερών Συμφωνιών Οδικών Μεταφορών, δεδομένης της συμμετοχής των ελληνικών Ομοσπονδιών στις διμερείς Μικτές Επιτροπές Οδικών Μεταφορών. Ένα τέτοιο γεγονός, απαιτεί την αποδοχή και από τις δύο πλευρές ενώ, ιδιαίτερα για τις ποσοστώσεις των τριγωνικών αδειών, δεν έχει υπάρξει αύξηση τους από το 2008, παρά τις πιέσεις που έχει δεχθεί η ελληνική πλευρά.

Σχετικά με την εκ των υστέρων τοποθέτηση συστημάτων «ABS»

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων που δεν φέρουν το εν λόγω σύστημα, αποτελεί πλέον Ευρωπαϊκό Τεχνικό Κανονισμό. Η σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει επιβεβαιώσει τη χρησιμότητα του ABS στα φορτηγά και την ανάγκη εφοδιασμού εκ των υστέρων, των κυκλοφορούντων οχημάτων.