Νομικές υποχρεώσεις οδηγού

Όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κάποιοι από αυτούς ορίζουν τις νομικές υποχρεώσεις του οδηγού αλλά και των επιβατών του οχήματος. Υποχρεώσεις που αναφέρονται στα έγγραφα αλλά και στον εξοπλισμό που πρέπει να βρίσκοται μέσα στο όχημα και στη συμπεριφορά οδηγού και επιβατών.

Έγγραφα οχήματος και οδηγού

 • Άδεια κυκλοφορίας
  Eπιτρέπει την αναγνώριση του οχήματος και του ιδιοκτήτη του. Πρέπει να ενημερώνεται κάθε φορά που αλλάζουν στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν, όπως ο κάτοχος, το χρώμα του οχήματος, ο τύπος του κινητήρα κλπ.
 • Συμβόλαιο και βεβαίωση ασφαλίσεως (σήμα)
  Aποδεικνύουν ότι το όχημα είναι νόμιμα ασφαλισμένο.
  Το συμβόλαιο κρατείται από τον οδηγό μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα, ενώ η βεβαίωση βρίσκεται κολλημένη σε επιφάνεια του αυτοκινήτου με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμη από έξω.
 • Σήμα τελών κυκλοφορίας και απόδειξη καταβολής τους
  Πρόκειται για μία απόδειξη που την διατηρεί ο οδηγός μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα και ένα αυτοκόλλητο σήμα που τοποθετείται στο παρμπρίζ του οχήματος. Ανανεώνεται ετησίως στο διάστημα από 1 Δεκεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου.
 • Άδεια οδήγησης
  Καθορίζει την κατηγορία ή τις κατηγορίες άδειας που κατέχει ο οδηγός και τις κατηγορίες οχημάτων που επιτρέπεται να οδηγεί.
 • Δελτίο τεχνικού ελέγχου
  Χορηγείται στον κάτοχο του οχήματος από το δημόσιο ή ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος (ΚΤΕΟ) που έχει πραγματοποιήσει τον τακτικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος και έχει διαπιστώσει ότι αυτό βρίσκεται σε καλή κατάσταση για ασφαλή κυκλοφορία.
 • Κάρτα ελέγχου καυσαερίων
  Αναφέρεται στον τακτικό έλεγχο του οχήματος που αφορά στις εκπομπές ρύπων, ώστε να διαπιστώνεται αν μολύνει υπερβολικά το περιβάλλον.

Υποχρεωτικός από τον Κ.Ο.Κ. εξοπλισμός

 • Φαρμακείο αυτοκινήτου
 • Προειδοποιητικό τρίγωνο
 • Πυροσβεστήρας
 • Ρεζέρβα
 • Ένα δεύτερο ζευγάρι γυαλιά οράσεως, στην περίπτωση που στο δίπλωμα οδήγησης αναγράφεται ο κωδικός 01 που σημαίνει οδήγηση με γυαλιά

Συμπεριφορά οδηγού και επιβατών

 • Σεβασμός στις βασικές διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)
 • Χρήση ζώνης ασφαλείας από τον οδηγό και κάθε επιβάτη στα εμπρός και πίσω καθίσματα
 • Χρήση κράνους (για δίτροχα)
 • Μεταφορά των παιδιών πάντα στα πίσω καθίσματα
 • Χρήση μέσων συγκράτησης και προστασίας των παιδιών (ειδικά παιδικά καθίσματα, ζώνες)
 • Σεβασμός και παραχώρηση προτεραιότητας στους πεζούς
 • Τοποθέτηση των αποσκευών στην προβλεπόμενη θέση (πορτ μπαγκάζ κ.λπ.)