ΙΧ για έλεγχο από ΚΤΕΟ το 2015

(1) α. Τα μηχανοκίνητα οχήματα: επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους.

β. τα Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα με κόκκινες πινακίδες.

γ. τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης(Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, με κρατικές πινακίδες,στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών Δήμος της Περιφέρεια Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας και έχουν ταξινομηθεί (ημερομηνία έκδοσης πρώτης κυκλοφορίας) από Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιώνκατά το έτος 2011.

Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά), στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και (1) μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας.

(2) α. τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, για τα οποία πραγματοποιήθηκεμεταβίβαση από την 01-01-2014 μέχρι και την 31-12-2014 (από οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας) και ως νέα διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών αναγράφεται Δήμος της Περιφέρειας Αττικής (πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας καιΎδρας), εφόσον έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνίαταξινόμησης τους (έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας) και επιπλέον στις Περιφέρειες που είχαν ως έδρα πριν τη μεταβίβαση τους, δεν είχαν υποχρέωση γιατεχνικό έλεγχο.

β. τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) με πινακίδες Δ.Σ (Διπλωματικού Σώματος),Ξ.Α.(Ξένης Αποστολής), Π.Σ. (Προξενικού Σώματος), Π.Π. (Προσωπικό Πρεσβειών) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής που έχουν ταξινομηθεί από 01-01-2011 και μετά και δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, ανεξάρτητα από τον τόπο που κυκλοφορούν, ως εξής:

 

1.        Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 1    ΕΩΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2015
2.        Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 2    ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΊΟΥ 2015
3.       Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 3    ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
4.        Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 4    ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ 2015
5.        Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 5    ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
6.        Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 6    ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
7.        Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 7    ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
8.        Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 8    ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
9.        Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 9    ΕΩΣ 3Ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
10.    Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 0    ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(3) τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης με
μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους με έδρα, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας
του οχήματος, στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών,
Τροιζηνίας και Ύδρας και έχουν ταξινομηθεί από 01.01.2003 έως και 31.12.2005,

από Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, ως εξής:

1.        Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 1    ΕΩΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2015
2.        Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 2    ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΊΟΥ 2015
3.       Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 3    ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
4.        Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 4    ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ 2015
5.        Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 5    ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
6.        Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 6    ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
7.        Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 7    ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
8.        Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 8    ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
9.        Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 9    ΕΩΣ 3Ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
10.    Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 0    ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο αρχικός έλεγχος για τα καινούργια αυτοκίνητα των λοιπών κατηγοριών (Ε.Δ.Χ., Λεωφορεία, Ασθενοφόρα και Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυμουλκούμενα και ΗμιΡυμουλκούμενα, με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόν.) γίνεται ένα χρόνο μετά
την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους σε χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας τους και οι επόμενοι έλεγχοι λαμβάνουν χώρα κάθε ένα (1) χρόνο, στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.