Ικανότητα οδήγησης

Οι οδηγοί στην Ευρώπη πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες ελάχιστες απαιτήσεις σωματικής και πνευματικής ικανότητας για να μπορούν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης. Ωστόσο, κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες απαιτήσεις.

Η αναθεωρημένη νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει ότι άτομα με επιληψία, διαβήτη και άλλες νόσους που επηρεάζουν την οδήγηση, επιτρέπεται να οδηγούν εφόσον μπορεί να ελέγχεται η κατάσταση της υγείας τους. Για τους επαγγελματίες οδηγούς θα ισχύουν αυστηρότεροι έλεγχοι ως προς τη σωματική και πνευματική τους ικανότητα. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, πρέπει να περνούν ιατρικό έλεγχο κάθε πέντε χρόνια. Αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες και οδήγηση

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών ευθύνεται για το 25% σχεδόν των ατυχημάτων και την απώλεια 10.000 ζωών κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Τα ατυχήματα αυτά οφείλονται κυρίως στην κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και, όλο και συχνότερα, στη χρήση φαρμάκων και ναρκωτικών. Σε όλες τις χώρες της ΕΕ ισχύουν όρια για την κατανάλωση αλκοόλ από τους οδηγούς. Ωστόσο, για άλλες ουσίες δεν έχουν θεσπιστεί όρια, εν μέρει λόγω του ότι δεν έχουν εξακριβωθεί πλήρως οι κίνδυνοι από τη χρήση τους.

Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν οι οδηγοί έχουν καταναλώσει συνδυασμό διάφορων ουσιών, κάτι που δυστυχώς απαντάται όλο και συχνότερα. Το 2006, η ΕΕ ξεκίνησε το τετραετές πρόγραμμα DRUID για να μελετήσει τον τρόπο που επηρεάζει την οδήγηση η χρήση ψυχοδραστικών (ψυχοτρόπων) ουσιών. Το πρόγραμμα αυτό είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, με προϋπολογισμό 18 εκατ. ευρώ και συμμετοχή ερευνητών από τουλάχιστον 20 χώρες. Βεβαίως, και η αστυνομία πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύει τη χρήση ναρκωτικών.

Σε πρόσφατη κοινή δράση ΕΕ-ΗΠΑ (ROSITA 2pdf) δοκιμάστηκαν εννέα συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών μέσω του σιέλου, και μία από αυτές κρίθηκε αρκετά αξιόπιστη για να χρησιμοποιείται σε ελέγχους στο δρόμο. Κόπωση Η κόπωση ευθύνεται για το 10-20% των τροχαίων ατυχημάτων. Οι οδηγοί φορτηγών, ειδικότερα, έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε ατύχημα λόγω της κόπωσης.

Η νομοθεσία της ΕΕ θέτει όρια στις ώρες οδήγησης για τους επαγγελματίες οδηγούς. Για να μειωθούν τέτοια ατυχήματα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξοπλιστούν τα αυτοκίνητα με συστήματα παρακολούθησης που θα προειδοποιούν τον οδηγό όταν παρουσιάζει συμπτώματα κόπωσης. Το πρόγραμμα AWAKE της ΕΕ έχει δημιουργήσει το πλαίσιο για τέτοια συστήματα.