Η παγίδα της έννοιας “προσέχω”

« Δε θα βάλεις το παιδί στο κάθισμα ασφαλείας;»
« –
  Όχι…αφού προσέχω!»

Ο συνηθισμένος αυτός διάλογος αποκαλύπτει τη σχετικότητα της έννοιας «προσέχω». Στην Ελλάδα η έννοια αυτή είναι θεωρητική, αόριστη, αποπροσανατολιστική και χωρίς πρακτική αξία.

Για τον ενεργό και ευασθητοποιημένο οδηγό προσέχω σημαίνει ότι επιλέγω έναν συγκεκριμένο τρόπο δράσης και συμπεριφοράς την οποία και εφαρμόζω.

Αλήθεια στην Ελλάδα :

  • Αρκεί η «προσοχή» μας όταν βάζουμε το παιδί χωρίς κάθισμα ασφαλείας στο αυτοκίνητο;
  • Αρκεί η «προσοχή» μας όταν προσπερνούμε χωρίς καλή ορατότητα;
  • Αρκεί η «προσοχή» μας όταν πηγαίνουμε με 70χλμ σε περιοχή σχολείου, ενώ θα έπρεπε με 30χλμ την ώρα;
  • Αρκεί η «προσοχή» μας όταν περνάμε δίπλα από δικυκλιστή, χωρίς να αφήνουμε την απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας των 2 μέτρων;

 

ΠΡΟΣΟΧΗ στην οδήγηση δε σημαίνει ένταση των αισθήσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ  είναι  απασχόληση μόνο με την οδήγηση και κυρίως εφαρμογή μέτρων που θα προλάβουν το ατύχημα