αντιγραφο-λογω-φθορας

αντίγραφο λόγω φθοράς

`αντίγραφο λόγω φθοράς