Αντίγραφο διπλώματος λόγω απώλειας-κλοπής

άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Αντίγραφο διπλώματος λόγω απώλειας-κλοπής

 

 

 

 

 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Δύο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 30 € +30 €+9,02 € (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή από το Δημόσιο Ταμείο)
  (Σε περίπτωση που η κλοπή του διπλώματος έχει γίνει μέσα από αυτοκίνητο και πιστοποιείται από χαρτί της αστυνομίας δεν χρειάζεται το ένα παράβολο των 30 €)
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης (πατήστε εδώ)
 • Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ.  και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε. (πατήστε εδώ)
 • Άδεια Οδήγησης
 • Φάκελος

 

 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση του αντίγραφου της άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας-κλοπής του οχήματος σας, γλιτώνοντάς σας από την ταλαιπωρία της αναμονής στις ουρές,σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή

 • Έκδοση παραβόλων
 • Κατάθεση δικαιολογητικών
 • Παραλαβή διπλώματος

Επικοινωνήστε μαζί μας !

CALL ME BACK

Testonline

Ασφαλιση αυτοκινητου

Η τοποθεσια μας