Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος

άδεια οδήγησης αυτοκινήτουΑντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος λόγω κλοπής ή απώλειας ή φθοράς.

 

 

 

 

 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ.  και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε. (πατήστε εδώ)
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

 

 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση του αντίγραφου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος σας, γλιτώνοντάς σας από την ταλαιπωρία της αναμονής στις ουρές,σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή

CALL ME BACK

Testonline

Ασφαλιση αυτοκινητου

Η τοποθεσια μας